06-40 178 605
Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Assertiviteit

voor jezelf opkomen

Je mogelijkheden en grenzen

Assertiviteit is de vaardigheid om met andere mensen, privé en op je werk, te praten over je mogelijkheden en je grenzen. Zichtbaar te zijn zoals je bent.

Communicatie op gelijkwaardig niveau

Assertiviteit gaat over gelijkwaardigheid: jij bent evenveel waard als de ander, en op gelijkwaardig niveau ga je het contact aan.

Verlegen, introvert, of........

Wanneer je je snel uit het veld geslagen voelt of wat introverter denkt te zijn dan anderen, kun je onzeker worden en dan zul je het vaak moeilijk vinden om jezelf te plaatsen als gelijke tussen de anderen.

Opkomen voor jezelf

Voor jezelf opkomen kun je in allerlei situaties en op allerlei manieren:

  • In gezelschap het woord nemen en bijdragen aan het gesprek, of: sociaal zijn
  • Tijdens vergaderingen aandacht claimen voor jouw kennis en werkzaamheden, doelen en oplossingen.
  • Op sociale uitjes iets over jezelf vertellen en contact maken met anderen.
  • In contact met anderen jezelf laten zien: je interesses, je passies, je valkuilen en zwaktes.
  • In conflictsituaties je grenzen aangeven maar ook je beperkingen, en op gelijkwaardig niveau meewerken aan een oplossing.

Alvorens we aan je assertiviteit gaan werken is het volgende van belang:

  • Voor wie of wat doe je het? Welke doelen heb je zelf voor ogen met het versterken van je assertiviteit?
  • Welk aspect kunnen we verder ontwikkelen: je zelfbeeld of je vaardigheden? Zelfs mensen die neigen naar introversie, kunnen met aanpassing van een klein aspect van het zelfbeeld of vaardigheden zich goed ontwikkelen naar meer assertiviteit.

Assertiviteit ontwikkelen is onderdeel van het programma Persoonlijk leiderschap