06-40 178 605
Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

De "klik" met je coach

Studies wijzen uit dat de menselijke relatie tussen de coach en de client het belangrijkste criterium voor succes is in een coachingrelatie. Dit betekent dat er altijd een vrijblijvend kennismakingsmoment moet zijn tussen coach en client om te zien of het klikt.

Lees meer: De "klik" met je coach

Wat is duurzaam coachen?

Het doel van duurzaam coachen

Duurzaam Coachen heeft tot gevolg: persoonlijke ontwikkeling en nieuw gedrag voor de lange termijn.

Tijdens het coachen richt ik mij allereerst op de aanleiding en doelstelling van het coachtraject: het probleem van de coachee. Maar tegelijkertijd ben ik gericht op verankering van het geleerde. Daartoe coach ik de coachee op bewustwording van en omgaan met sterke en zwakke kanten. En de bewustwording van wat het leven de moeite waard maakt voor de coachee en wat de coachee ervoor nodig heeft om dit op eigen kracht (!) te realiseren.

Lees meer: Wat is duurzaam coachen?