Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

De "klik" met je coach

Studies wijzen uit dat de menselijke relatie tussen de coach en de client het belangrijkste criterium voor succes is in een coachingrelatie. Dit betekent dat er altijd een vrijblijvend kennismakingsmoment moet zijn tussen coach en client om te zien of het klikt.

Stijlflexibiliteit - de vaardigheid van de coach om zijn stijl aan te passen aan de stijl van de client - is een belangrijke sterkte van de betere coach. Toegang hebben tot een groot netwerk van coaches is dus nuttig zodat er altijd kan gezocht worden naar de beste ‘fit’.