06-40 178 605
Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Mijn denken in mogelijkheden en creativiteit zijn sterk verbeterd! Veel over mijzelf geleerd.