Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Referenties

Hennie heeft mij uitstekend geholpen een nieuwe koers te varen.