06-40 178 605
Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Ik kom beter voor mezelf op. En heb meer inzicht gekregen in mijzelf en de situatie waar ik in verkeer.