06-40 178 605
Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Mijn communicatie met collega's is sterk verbeterd en ik ben nu goed in balans, op het werk en prive.