Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Sta jij voor moeilijke keuzen?

Om te weten wat een coach te bieden heeft, en of je persoonlijkheid en je coachvraag bij een coach op het goede adres zijn, is het belangrijk te weten welke doelgroep een coach bedient.

Welke coach gaat jou helpen?

Wetenschappelijk is aangetoond dat de klik tussen de klant en de coach de belangrijkste voorwaarde voor resultaat in een coachtraject is. Marketeers geven daarnaast aan dat klanten willen weten op welke doelgroep een coach zich richt.

Welke doelgroep?

Ik kan deze vraag alleen beantwoorden aan de hand van de klanten die ik tot nu toe gecoacht heb. De basis waarmee ik als coach werk is natuurlijk als eerste de ontwikkelingsvraag (of probleem) van de klant en hun persoonlijke mind-set.  Maar blijkbaar zit er wel een rode draad in de klanten en hun coachvragen. Zoals duidelijk wordt uit de onderstaande beschrijvingen die gaan over een hoge lat, zelfvertrouwen, professionals,  leeftijdsfase, lastige karakters en burn-out.

Een hoge lat – intensiteit en doelgerichtheid

Een vriendin van me heeft wel eens gezegd: “mensen komen bij jou als het nergens anders lukt”. 
Net als in hun werk leggen mijn klanten de lat ook hoog bij het zoeken naar hulp: het moet naadloos aansluiten bij hun vraag.  Ze willen iets anders, niet nog meer van hetzelfde.

Klanten geven in recensies aan dat goed luisteren, vertrouwen en vertrouwelijkheid al in het eerste contact, hen in staat stelt dingen te vertellen en onder ogen te komen.
Dat gaat dus over een direct gevoel van veiligheid, vertrouwen en daarmee: dicht bij zichzelf mogen zijn en ruimte krijgen.

Ik herken daar mijn eigen intensiteit en doelgerichtheid in: tot de kern willen komen.

Zelf-vertrouwen

Vrouwen en mannen, vanaf 30-35 jaar, hoog opgeleid met al een behoorlijke werkervaring, lopen tegen hun grenzen aan.   Werkgever, werkomstandigheden en natuurlijk ook privéomstandigheden veranderen in deze fase heel snel en vragen de nodige aanpassing.   Men geeft aan een gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan energie en verwarring of conflicten te ervaren. Men heeft behoefte aan meer ruimte en regie.
Het thema is: Wat is essentieel, leren over zichzelf en anderen en hoe de wereld draait.  Acceptatie van zichzelf, van anderen.

Gekwalificeerde professionals

Waarschijnlijk een open deur: maar het overkomt gekwalificeerde professionals dat ze na meer dan tien jaren goed gefunctioneerd te hebben, gaan twijfelen of ze op de goede weg zijn: er knaagt iets.  Vanaf 40 jaar ontstaan er meer keuzemomenten: hoe nu verder? Ook komt het vastlopen in de hoge eisen die ze aan zichzelf en hun omgeving stellen nogal eens voor. Men is op zoek naar meer zingeving.

Lastige karakters

Eigenschappen die klanten over zichzelf benoemen: eigenwijs, sterke loyaliteit en plichtsgetrouw, bang de controle kwijt te raken, behoefte aan bevestiging van anderen, het altijd goed moeten doen en zich teveel laten claimen door anderen.  
Bij allemaal ligt de lat meestal hoog, voor zichzelf en hun omgeving. Ik heb meerdere keren klanten horen zeggen dat ze zichzelf “lastig” vinden.

Vastlopen

Vastlopen in je loopbaan gaat soms zonder dat je er direct erg in hebt. Maar heeft uiteindelijk zeer ingrijpende gevolgen: zie maar eens productief en energiek te blijven, wanneer je belemmeringen ervaart in de contacten met je leidinggevende of collega’s, maar ook je partner(s). Als het te lang duurt komt er een punt dat je je gaat afvragen of je zo verder wilt. En de vraag stellen is.......de vraag beantwoorden.