Aandacht - Inzicht - Verdieping - Ontwikkeling

Wat is duurzaam coachen?

Het doel van duurzaam coachen

Duurzaam Coachen heeft tot gevolg: persoonlijke ontwikkeling en nieuw gedrag voor de lange termijn.

Tijdens het coachen richt ik mij allereerst op de aanleiding en doelstelling van het coachtraject: het probleem van de coachee. Maar tegelijkertijd ben ik gericht op verankering van het geleerde. Daartoe coach ik de coachee op bewustwording van en omgaan met sterke en zwakke kanten. En de bewustwording van wat het leven de moeite waard maakt voor de coachee en wat de coachee ervoor nodig heeft om dit op eigen kracht (!) te realiseren.

 

Coachen in leercycli voor de lange termijn

Ik stimuleer en bewaak de leercyclus: onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam, onbewust bekwaam; deze cyclus wordt tijdens het coachtraject in z'n geheel doorlopen. Duurzaam coachen, betekent waarde toevoegen voor de lange termijn.Door de leercyclus in zijn geheel te doorlopen wordt het geleerde uiteindelijk een onderdeel van de persoon.

Duurzame coaching betekent dat je na je coachtraject nog zeer lange tijd, en waarschijnlijk de rest van je leven, beter om kunt gaan met belangrijke emoties en praktische situaties. Duurzame coaching is een ontwikkelingstraject waar je zeer lang, iedere keer dat het te pas komt, profijt van hebt.

 

Wil je meer weten over wat duurzaam coachen voor jou kan betekenen? Bel me voor een kennismakingsgesprek op telefoon: 0640178605.